Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai

Konsolidacijos ir žemėtvarkos projektai

Teritorijų planavimas

Konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos. Projekto uždaviniai gali būti:

 

  • suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus;
  • padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą;
  • sumažinti atstumus tarp žemės sklypų žemės ūkio valdoje;
  • sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą;
  • nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus;
  • pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo išteklius;
  • įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus.

 

Konsolidacijos projektų rengimą sudaro šie etapai:

 

1. žemės sklypų savininkų prašymai rengti projektą pateikiamai valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) vadovui. Gavus ne mažiau kaip 5 žemės sklypų savininkų prašymus yra sudaroma preliminari teritorija rengti žemės konsolidacijos projektą. Konsoliduojami tik tie valstybinės žemės sklypai, kurie ribojasi su prašymus rengti žemės konsolidacijos projektą pateikusių privačios žemės savininkų ir (ar) savivaldybės žemės sklypais arba kurie yra greta tokių žemės sklypų ir juos skiria tik keliai, grioviai ar kanalai

 

2. Organizuojamas pirmas susirinkimas, kurios metu  pagrindžiamas žemės konsolidacijos projekto rengimo poreikis, nustatomi žemės sklypai, kuriuos tikslinga pertvarkyti pagal žemės konsolidacijos projektą, nustatomi asmenų, susirinkimo įgaliotų spręsti žemės konsolidacijos projekto rengimo organizacinius klausimus, įgaliojimai, rinkimo tvarka, atstovavimo kvotos ir sąlygos, išrenkami asmenys, susirinkimo įgalioti spręsti žemės konsolidacijos projekto rengimo organizacinius klausimus. Teritorija žemės konsolidacijos projektui rengti, apimanti numatomus konsoliduoti žemės sklypus, turi būti ne mažesnė kaip 100 ha. Negali būti konsoliduojami ir žemės konsolidacijos sutarties objektu negali būti areštuoti žemės sklypai arba žemės sklypai, esantys teisminio ginčo, tiesiogiai susijusio su žemės sklypu ir teisėmis į jį, objektu.

 

3. Žemės vertinimas. Viešųjų pirkimų nustatyta tvarką projektą rengti laimėjęs projekto rengėjas organizuoja susirinkimą, kurio metu yra apsprendžiami su konsolidacijos projektu susiję klausimai. Po įvykusio susirinkimo atliekamas konsoliduojamų žemės sklypų įvertinimas. Parengtas žemės konsolidacijos projekto vertinimas yra tvirtinamas Valstybės žemės fondo vadovo. 

 

4. Projektavimo darbai. Po žemės vertinimo plano patvirtinimo yra atliekami projektavimo darbai, kurio metu pertvarkomi žemės sklypai priskirti konsolidacijos projekto teritorijai. Pertvarkymo metu yra sprendžiami žemės sklypų savininkas aktualūs klausimai (sujungiami, atidalinami, stambinami žemės sklypai, esant galimybei sprendžiami privažiavimo klausimai, servitutų nustatymas, naikinimas ir kiti su projektu susiję klausimai). Parengtas konsolidacijos projektas yra derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 

5. Projekto įgyvendinimas. Patvirtinus žemės konsolidacijos projektą atliekami įgyvendinimo darbai, tai yra suprojektuoti žemės sklypai ženklinami vietovėje. Parengtos žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos suderinamos su žemės sklypų savininkais ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padaliniu. Kai yra patikrintos visos kadastrinių matavimų bylos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio vedėjo įsakymu yra patvirtinami suformuoti žemės sklypai. Toliau seka konsolidacijos notarinės sutarties pasirašymas. Šios sutarties pasirašymo metu dalyvauja visi konsolidacijos projekte dalyvavę asmenys. Pasirašyta notarinė sutartis, kartu su žemės sklypų kadastrinių matavimų bylomis pateikiama registruoti VĮ Registrų centre. Perregistruoti žemės sklypai yra išdalinami žemės sklypų savininkams. 

Reikalingas konsolidacijos ir žemėtvarkos projektas?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt