Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Projektų, planų ir žemėlapių rengimas

Projektų planų ir žemėlapių rengimas

 

Urbanistinės schemos ir analizės

 

Urbanistinės schemos rengiamos siekiant papildomai išnagrinėti tam tikros veiklos ar srities plėtros galimybes tam tikroje vietovėje. Tai gali būti kaip papildomi tyrimai rengiant strateginius planus ar galimybių studijas. Jas aktualu rengti savivaldybėms, kai galiojantis bendrasis planas ir specialieji planai nesprendžia aktualaus plėtros klausimo, kuris svarbus strateginiam planavimui, arba jį sprendžia nepakankama apimtim (urbanistinės schemos gali nagrinėti teritorijas neapsiribodamos administracinių vienetų ribomis). Savivaldybės rengia urbanistines schemas siekiant pritraukti galimas investicijai konkrečiai sričiai ar opiam klausimui spręsti, taip pat kaip pagrindą (papildomus tyrimus) galimybių studijoms ar strateginiams planams rengti.

 

Senų žemėlapių atkūrimas skaitmeninėje formoje

 

Projektuojant, atliekant urbanistinius tyrimus, dažnai iškyla poreikis vadovautis sena kartografine medžiaga. Popierinis žemėlapio formatas tokiu atveju apsunkina darbus. Galime pasiūlyti senų žemėlapių atkūrimo skaitmeninėje formoje paslaugą. Skaitmeninius žemėlapius sudarome remdamiesi oficialiomis valstybinėmis duomenų bazėmis, įvairia istorine medžiaga, užsakovo pateikta medžiaga, įmonėje sukauptais geoinformaciniais duomenimis. Skaitmeniniai žemėlapiai gali būti pritaikomi informacinei ar reklaminei leidybai (bukletams, informaciniams ir reklaminiams stendams, plakatams, kalendoriams, atlasams, knygoms, ir kt.), publikavimui interneto svetainėse ir mobilių įrangų taikomosioms programoms.


Brėžinių spausdinimas, dauginimas, lankstymas

 

UAB „Geometra“ gali atspausdinti tiek spalvotus tiek nespalvotus įvairių mastelių ir formatų nestandartinių lapų brėžinius. Spausdinimas gali būti atliekamas tiek Microsof offise palaikomų programos paketų, tiek iš AutoCad, GeoMap programinės įrangos paketų.
Pagal kliento ir užsakovu susitarimą, brėžiniai, lapai gali būti sulankstomi ir įrišami į segtuvus, susegami į aplankus.

 

Schemų braižymas

 

Schemos sudaromos po to kai yra atliktas požeminių komunikacijų arba pastato ašių nužymėjimas vietovėje pagal pateiktą projektą. Nužymėjimo schemos yra reikalingos komunikacijas ar pastatus statantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kad galėtų pastatytas požemines komunikacijas arba pastatus priduoti tolimesniam eksploatavimui.