Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai

Tyrimai ir sertifikatai

Tyrimai ir sertifikatai

 

Kultūros paveldo vertinimo dokumentai

 

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniai gali turėti įtaką kultūros paveldo objektams, turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamam kultūros paveldui vertinimas. Kultūros paveldo objektai ir jų vertingosios savybės yra pateikti kultūros paveldo departamento tinklalapyje-kultūros vertybių registre. Įstatymų nustatyta tvarka vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, tos veiklos organizatorius (užsakovas) Kultūros paveldo departamentui užsako poveikio vertinimui būtinus taikomuosius mokslinius nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus. Jie atliekami už planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšas. Atliekant Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) gali būti vertinamos reikšmingos planų ir programų įgyvendinimo pasekmės aplinkai nekilnojamam kultūros paveldui