Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Įgyvendintas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas

 

 Šiaulių bendrasis planas

2018 metų pavasarį UAB „Geometra“ baigė įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą. Koreguoto plano teritorijos plotas siekė net 1783,76 ha.

 

Šiaulių miesto bendrasis planas buvo koreguojamas šešiose planuojamose teritorijose, tikslinant funkcines zonas bei nustatytuosius reglamentus. Atsižvelgus į planavimo darbų programą, buvo papildytos miesto bendrojo plano aiškinamojo rašto dalys dėl pasikeitusio Šiaulių miesto teritorinio zonavimo, susisiekimo sistemos bei nekilnamojo kultūros paveldo dalies pakeitimų.

 

Koreguojant bendrąjį planą, atliktų Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų pagrindu,  buvo išskiriama istorinė miesto dalis. Tai sudarys prielaidas šioje miesto dalyje kurti kokybišką architektūrą bei apsaugoti nekilnojamąjį kultūrinį paveldą.

 

 Taip pat Koreguotose teritorijose buvo atsisakoma daugiaaukštės daugiabutės ar mažaaukštės statybos prioritetų, visų gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdus traktuojant kaip lygiaverčius. Tokiu būdu buvo siekiama užkirsti kelią miestiečių emigracijai į Šiaulių rajono priemiestines teritorijas.