Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Sklypų ir pastatų (statinių) nužymėjimas

Geodeziniai matavimai

Prieš pradedant vykdyti pastatų, statinių arba inžinerinių tinklų statybą, geodezininkas atlieka statomų objektų nužymėjimą (pažymėjimą) vietovėje. Po atlikto statomų inžinerinių statinių nužymėjimo vietovėje pagal geodezininko ir užsakovo susitarimą gali būti surašomas nužymėjimo aktas ir sudaroma nužymėjimo schema, kurią pasirašo kvalifikuotas geodezininkas ir perduoda užsakovui. Taip pat geodezininkas pagal susitarimą su užsakovu pasirašo statybos žurnale. Nužymėjimo akte trumpai aprašoma kas buvo nužymėta ir kokiu projektu vadovaujantis atliktas statomų inžinerinių tinklų nužymėjimas. Nužymėjimus gali atlikti asmuo, kuris turi geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą.

 

Žemės sklypo ribų nužymėjimai atliekami centimetrų tikslumu, inžinerinių statinių nužymėjimai milimetrų tikslumu. Kad geodezininkas galėtų atlikti žemės sklypo ribų nužymėjimą vietovėje, užsakovas turi pateikti įregistruotą VĮ Registrų centre žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su koordinatėmis. Kad geodezininkas atliktų inžinerinių statinių nužymėjimą, užsakovas turi pateikti projektą skaitmenine arba analogine forma, kad būtų matomos charakteringų taškų koordinatės arba kad geodezininkas turėtų galimybę pats „išsitraukti“ koordinates iš skaitmeninės projekto versijos.

 

Naujai statomų inžinerinių statinių nužymėjimas reikalingas tam, kad statybos metu būtų laikomasi statybos projekte suprojektuotų sprendinių ir nebūtų nukrypstama nuo projekto. Pvz. žemės sklypo savininkas nusiperka žemės sklypą statyti namui. Sklypas randasi naujai formuojamame gyvenamųjų namų kvartale. Aplinkui kol kas plyti tik laukai. Kad žemės sklypo savininkas žinotų ir galėtų parodyti statybininkams kur yra jo sklypo ribos bei kur turėtų būti pastatytas jo namas, pasisamdo geodezininką, kad atstatytų ( patikslintų ) sklypo ribas bei atliktų namo nužymėjimą ir kitų aktualių charakteringų taškų nužymėjimą t.y. iš brėžinio projektinius sprendinius perkeltų į vietovę ( pvz. inžinerinių tinklų, šulinių, pastato ašių, sklypo ribų).

 

Vėliau pagal nužymėjimą yra vykdomi įvairūs statybos darbai, o juos pabaigus yra kontroliuojama ar nėra nukrypimo nuo projekte suprojektuotų sprendinių. Jeigu randami ženklūs nuokrypiai, priklausomai nuo jų pobūdžio arba turi būti iš naujo perdaromas projektas arba statiniai griaunami ir perstatomo iš naujo.

 

Viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų, kai žemės sklypas yra aptveriamas tvora tiksliai nežinant sklypo ribų. Vėliau išaiškėjus, kad tvora galimai yra aptverta ne pagal sklypo ribas ir kaimynas yra neteisėtai apsitvėręs daugiau negu jam priklauso žemės sklypo prasideda įvairūs nesutarimai ir dažnu atveju nesutarimai dėl neteisėtai užimtos žemės yra sprendžiami teisme.

 

Yra buvę nutikimų, kai statydami namus statybininkai arba žemės sklypo savininkas nepasidarė prieš statybos darbus namo nužymėjimo ir neįsitikinę kur yra tikslios sklypo ribos, vėliau kai namas buvo pastatytas paaiškėjo, kad pastatytas ne tame sklype arba puse namo pastatytą vienoje sklypo pusėje o kita pusė kitoje sklypo pusėje. To pasėkoje nustačius šias faktines aplinkybes gresia dideli nemalonumai ir ženklūs nuostoliai.

Reikalingas sklypų ir pastatų (statinių) nužymėjimas?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt