Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Mažojo karjero projekto rengimas

Fotolia 20110163 XS

Mažasis karjeras – žemės savininko ar naudotojo žemės sklype esantis atviras kasinys, iš kurio imamos naudingosios iškasenos savo ūkio reikmėms. Mažojo karjero plotas negali būti didesnis kaip 0,5 ha, gylis – ne daugiau kaip 2 m.

Žemės savininkas nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar žemės naudotojas perduotame patikėjimo teise naudotis neatlygintinai ar nuomojamame žemės sklype turi teisę naudoti jame esančias naudingąsias iškasenas (išskyrus gintarą, naftą, dujas, kvarcinį smėlį) savo ūkio reikmėms. Draudžiama mažajame karjere išgautas naudingąsias iškasenas parduoti, naudoti komercinei veiklai.

Mažojo karjero plotas gali sudaryti iki 1% žemės savininko ar naudotojo rajono (savivaldybės) teritorijoje turimos žemės ploto, bet ne daugiau kaip 0,5 ha.

Mažojo karjero įrengimui ir naudojimui žemės savininkas ar naudotojas privalo turėti mažojo karjero pasą.. Mažojo karjero pasas rengiamas naujausioje kartografinėje medžiagoje (m 1:5000 arba 1:10000) pažymint karjero vietą, karjero centro koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje ir absoliutinį aukštį. Mažojo karjero paso projektas turi būti suderintas su Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniu padaliniu, Lietuvos geologijos tarnyba (tuo atveju, kai įrengiamas didesnis kaip 0,1 ha mažasis karjeras) bei Valstybinio parko direkcija (tuo atveju, kai mažasis karjeras planuojamas įrengti valstybiniame parke). Suderintas mažojo karjero paso projektas pateikiamas regiono aplinkos apsaugos departamento agentūros suderinimui. Suderinus mažojo karjero pasą regiono aplinkos apsaugos departamente, žemės savininkų ar naudotojų mažieji karjerai registruojami Agentūrų Mažųjų karjerų registracijos žurnaluose. Regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus suderintas ir Mažųjų karjerų registracijos žurnale įregistruotas mažojo karjero pasas žemės savininkui ar naudotojui suteikia teisę pradėti eksploatuoti naudingąsias iškasenas savo ūkio reikmėms tik po to, kai Agentūrų pareigūnai apžiūri eksploatacijai paruoštą kasavietę ir įsitikina, kad yra įrengtas informacinis stendas, pastatyti standartus atitinkantys riboženkliai, nuimtas ir susandėliuotas derlingasis grunto sluoksninis. Agentūrų pareigūnai apie atliktą apžiūrą pažymi mažojo karjero pase.