Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Geodeziniai matavimai

Liepto projektų rengimas

Fotolia 20110163 XS

Nustatant ar planuojamas lieptas laikytinas statiniu ir ar jam įrengti privalomas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas, reikia vadovautis statybos techniniu reglamentu „Nesudėtingi statiniai“. Padauginus pagal jame nurodytą formulę liepto plotą ir aukštį, gautas koeficientas parodys ar lieptas atitinka statinio požymius. Esant mažesniam nei 10 koeficientui, toks lieptas nelaikomas statiniu ir jam įrengti neprivalomas nei projektas nei statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu koeficientas yra didesnis nei 10, liepto statybos reikalavimai priklausys nuo to, kuriai nesudėtingų statinių grupei jis priskirtinas.

Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento „Statybos leidimas“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui. Pagal statybos techninį reglamentą „Statybos leidimas“, rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi:

  • Statant I grupės nesudėtingą statinį – kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje;
  • Statant II grupės nesudėtingą statinį – mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje.

Nesudėtingo statinio projektas rengiamas pagal statybos techninį reglamentą „Statinio projektavimas“.

Jeigu ir nebūtina gauti liepto statybą leidžiantį dokumentą, jį teisėtai pasistatyti norimoje vietoje ne visada įmanoma. Kai vandens telkinys yra išnuomotas, reikia gauti jo savininko raštišką sutikimą, o statant valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) sutikimą Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių nustatyta tvarka. Gyventojas, pageidaujantis gauti šį sutikimą, NŽT teritoriniam skyriui turi pateikti supaprastintą laikino nesudėtingo statinio projektą.