Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Teritorijų planavimas

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). 

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais tikslais:

 

1. miškui įveisti ne miško žemėje – žemės sklype suformuojamos žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotai, kuriuose galima įveisti mišką, nustatomi žemės sklypai, kuriems reikia pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį įveisus mišką.

 

2. ūkio žemės valdai pertvarkyti – suformuojami panašias savybes turintys žemės ūkio naudmenų sklypai, nustatomas jų rekomenduojamas naudojimas atsižvelgiant į ūkio veiklos kryptis.

 

3. ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti – suplanuojama žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

 

4. suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą – suplanuojami ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčiai.

 

Kai pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektus pakeičiama žemės naudmenų sudėtis, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas, taip pat žemės sklypams tikslinamos, panaikinamos ir nustatomos papildomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, žemės savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis arba planavimo organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui patikslinti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis.

Reikalingi kaimo plėtros žemėtvarkos projektai?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt