Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Buto kadastriniai matavimai

Screenshot 1

 

Buto kadastriniai matavimai

Buto kadastriniai matavimai ­­­– tai veiksmai, kurių metu išmatuojamos bute esančios patalpos, parengiamas buto planas, nustatomi kadastro duomenys ir paskaičiuojama buto vidutinė rinkos vertė. Butas yra pastato priklausinys, todėl atliekant buto kadastrinius matavimus, tikslinami ir pastato, kuriame yra butas, kadastro duomenys bei aukštų planai.

Kadastro duomenų byla yra būtina norint įregistruoti butą Nekilnojamojo turto registre ar patikslinti įregistruoto buto kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto objektu laisvai disponuoti galima tik jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre. Atliekant įvairius sandorius su turimu nekilnojamuoju turtu abi sandoryje dalyvaujančios pusės yra saugesnės, jei nekilnojamasis daiktas jau yra įregistruotas.

 

Kada reikalingi buto kadastriniai matavimai

Buto kadastriniai matavimai atliekami norint atnaujinti kadastro duomenis atlikus buto rekonstrukcijos, kapitalinio ar paprastojo remonto darbus bei savininkui ar naudotojui pageidaujant. Statybos darbai yra baigti, kai, atsižvelgiant į statinio kategoriją, gaunamas statybos užbaigimo aktas, patvirtinama arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą.

Norint įregistruoti naujos statybos butą, atliekami pastato kadastriniai matavimai ir parengiamos pastato bei jame esančių butų kadastro duomenų bylos. Kartu su prašymu įregistruoti nuosavybės teises, VĮ Registrų centrui pateikiama: pastato ir butų kadastro duomenų bylos, statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas, atnaujintas žemės sklypo planas (jeigu ankstesniame plane nebuvo pažymėti sklype esantys statiniai).

 

Kaip atliekami kadastriniai buto matavimai

Naujas butas (patalpa) registruojamas tik tai tada, kai yra įregistruotas pastatas, kuriame yra butas (patalpa). Statybos užbaigimas arba nebaigtos statybos registravimas vykdomas pastatui, todėl buto statybos baigtumas negali būti didesnis nei pastato, kuriame yra butas. Norint įregistruoti buto 100 proc. statybos baigtumą, pirmiausia turi būti įregistruotas pastato 100 proc. statybos baigtumas.

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

 

Butų kadastrinių matavimų kaina 

Buto kadastriniai matavimai atliekami buto savininko prašymu. Reikalingi dokumentai:

  • Nuosavybės teisę įrodantis dokumentas (jeigu butas jau buvo registruotas);
  • Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla (jeigu jau buvo rengta);
  • Projektas ir statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo atliekami statybos darbai).

Butų kadastrinių matavimų kaina ir darbų atlikimo terminas priklauso nuo pastato, kuriame yra butas, sudėtingumo, statybos metų, dydžio, statybos užbaigtumo procento ir kitų duomenų, todėl kiekvieną kartą nustatoma individualiai.

 

Kvalifikuoti mūsų įmonės matininkai kadastrinius matavimus atlieka Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir kitose Lietuvos vietovėse.

Susisiekite su mumis bendruoju klientų aptarnavimo telefonu +370 657 71 999 ir suderinsime darbų atlikimo terminą, laiką ir kainą atsižvelgdami į Jūsų poreikius.

Reikalingi buto kadastriniai matavimai?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt