Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai

Teritorijų planavimas

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams.  Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, projektas rengiamas šiais atvejais: norint padalinti, atidalinti, sujungti ar perdalinti žemės sklypus; formuojant valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms; formuojant žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; formuojant naujus valstybinės žemės sklypus; prijungiant  įsiterpusį valstybinės žemės plotą prie besiribojančio žemės sklypo; keičiant žemės naudojimo paskirtį  ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui. Projektai rengiami vadovaujantis organizatoriaus išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais. Projektai derinami su reikalavimuose nurodytais Projektą derinančiomis  institucijomis. Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris patikrina Projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl projekto patvirtinimo.

Reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt