Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

 

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias žemės sklypo ribas ir tikslų jo plotą, kad vėliau naudojant, vykdant statybas, perkant, parduodant ar atliekant kitus notarinius veiksmus ar sandorius nekiltų įvairių nesusipratimų ir nesklandumų dėl faktiškai naudojamų žemės sklypo ribų ir žemės sklypo ploto vietovėje. Žemės sklypo kadastrinius matavimus gali atlikti asmuo, kuris turi galiojantį matininko kvalifikacijos pažymėjimą.

 

Kadastrinių matavimų kaina priklauso nuo sklypo ploto, nuo užstatymo tankumo, sklypo konfigūracijos ir geografinės padėties. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, su kiekvienu užsakovu kadastrinių matavimo atlikimo terminas yra suderinamas individualiai ir pasirašoma paslaugų sutartis. Kad būtų galima pradėti kadastrinius matavimus, žemės sklypo savininkas arba įgaliotas asmuo turi pateikti preliminarių matavimų planą, duomenis apie sklypą t.y. sklypo adresą ( jeigu toks yra ), žemės sklypo kadastro numerį, nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantį dokumentą.

 

Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, bei galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.

 

Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, užsakovas iš matininko gauna parengtą ir suderintą su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu skyriumi kadastro duomenų bylą. Kadastro duomenų byloje yra komplektuojami dokumentai, kuriuose yra visa informaciją apie žemės sklypo plotą, ribas, gretimų sklypų savininkų (bendrasavininkų) ir suinteresuotų valstybinių institucijų suderinimus, suskaičiuoti žemės naudmenų plotai, patikslintos arba įrašytos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, apskaičiuota vidutinė žemės sklypo vertė vadovaujantis VĮ Registrų centras teikiamais duomenimis.

 

Žemės sklypo savininkas arba įgaliotas asmuo, parengtą ir suderintą kadastro duomenų bylą, turi užregistruoti VĮ Registrų centras, kadangi to nepadarius, kadastriniai matavimai bus negaliojantys.

Reikalingi žemės sklypų kadastriniai matavimai?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt