Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Paslaugos

Teritorijų planavimasteritoriju-planavimas

Strateginis planavimas – apibrėžta sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai...Skaityti daugiau

Specialiojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis...Skaityti daugiau

Detalusis planas - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas. Detaliųjų planų rengimo, keitimo ar  koregavimo iniciatoriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys...Skaityti daugiau

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama suinteresuotos institucijos prašymu paimti žemę visuomenės poreikiams...Skaityti daugiau

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams...Skaityti daugiau

Konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos...Skaityti daugiau

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą...Skaityti daugiau


kadastriniai-matavimaiKadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias žemės sklypo ribas ir tikslų jo plotą...Skaityti daugiau

Pastatų, patalpų, butų ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai  atliekami juos naujai pastačius, rekonstravus, suremontavus ar kitaip pertvarkius bei savininkui ar naudotojui pageidaujant...Skaityti daugiau

Norint įregistruoti baigto statyti gyvenamojo namo, ūkinio pastato, garažo, aikštelės ar kito statinio statybą, rengiami statybos užbaigimo dokumentai...Skaityti daugiau

Žmonių priešgaisrinės evakuacijos panai rengiami vadovaujantis Bedrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis...Skaityti daugiau

Planas nuomojamoms patalpoms rengiamas atsižvelgiant į patalpos ypatybes bei savininko pageidavimus...Skaityti daugiau

3D brėžiniai palengvina sudėtingesnės konstrukcijos pastato pastato rekonstrukcijos projektų rengimą...Skaityti daugiau

 

 

 

 


geodeziniai-matavimaiGeodeziniai matavimai

Pastačius naują pastatą (statinį), nutiesus naujus ar rekonstravus senus požeminius inžinerinius tinklus yra privaloma sudaryti šių tinklų geodezinę nuotrauką ir ją suderinti su savivaldybe...Skaityti daugiau

Topografinė nuotrauka yra reikalinga projektuojant (rekonstruojant) įvarius statinius ir pastatus, projektuojant požemines komunikacijas, rengiant sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus...Skaityti daugiau

 Prieš pradedant vykdyti pastatų, statinių arba inžinerinių tinklų statybą, geodezininkas atlieka statomų objektų nužymėjimą  vietovėje...Skaityti daugiau

 

 

 

 


 

tyrimai-ir-sertifikataiTyrimai ir sertifikatai

 Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniai gali turėti įtaką kultūros paveldo objektams, turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamam kultūros paveldui vertinimas...Skaityti daugiau

 

 

 

 

 


projektu-planu-zemelapiu-rengimasProjektų, planų, žemėlapių rengimas

Urbanistinės schemos rengiamos siekiant papildomai išnagrinėti tam tikros veiklos ar srities plėtros galimybes tam tikroje vietovėje...Skaityti daugiau

Galime pasiūlyti senų žemėlapių atkūrimo skaitmeninėje formoje paslaugą...Skaityti daugiau

UAB „Geometra“ gali atspausdinti tiek spalvotus tiek nespalvotus įvairių mastelių ir formatų nestandartinių lapų brėžinius...Skaityti daugiau

Schemos sudaromos po to kai yra atliktas požeminių komunikacijų arba pastato ašių nužymėjimas vietovėje pagal pateiktą projektą...Skaityti daugiau

Nustatant ar planuojamas lieptas laikytinas statiniu ir ar jam įrengti privalomas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas, reikia vadovautis statybos techniniu reglamentu „Nesudėtingi statiniai“...Skaityti daugiau

Mažasis karjeras – žemės savininko ar naudotojo žemės sklype esantis atviras kasinys, iš kurio imamos naudingosios iškasenos savo ūkio reikmėms...Skaityti daugiau

 Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – vandens telkinys, įrengiamas iškasant daubą...Skaityti daugiau