Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai

Teritorijų planavimas

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama suinteresuotos institucijos (Valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos) prašymu paimti žemę visuomenės poreikiams, kuris pateikiamas automatizuotai per ŽPDRIS. 

 

Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, siekdama pagrįsti tiek konkretaus visuomenės poreikio objektyvų egzistavimą, tiek tam poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumą, atlieka sąnaudų ir naudos analizę. Sąnaudų ir naudos analizė gali būti sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, detaliojo plano ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba parengiama kaip atskiras dokumentas.

 

Nacionalinės žemės tarnybos vadovui priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, atliekamas visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų vertinimas, kurio metu apskaičiuojami visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo ir jame esančių statinių ar įrenginių rinkos vertė ir savininko ir naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas vertinamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, numatytus iki Nekilnojamojo turto registre padaroma žyma apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gali suteikti nuosavybėn žemės sklypą, kuris ribojasi su paimamu privačios žemės sklypu, tik iš laisvos valstybinės žemės fondo žemės.

 

Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui patvirtinus projektą, vietovėje paženklinami pagal patvirtintą projektą suformuoti žemės sklypai, atliekami šių sklypų kadastriniai matavimai, kurie įregistruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Per 20 darbo dienų po įregistravimo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams. 

Reikalingas žemės paėmimas visuomenės poreikiams projektas?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt