Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas

Procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo, apimantis žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą.

Strateginis planavimas – apibrėžta sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai...Skaityti daugiau

Specialiojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis...Skaityti daugiau

Detalusis planas - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas. Detaliųjų planų rengimo, keitimo ar  koregavimo iniciatoriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys... Skaityti daugiau

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama suinteresuotos institucijos prašymu paimti žemę visuomenės poreikiams...Skaityti daugiau

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams...Skaityti daugiau

Konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos...Skaityti daugiau

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą...Skaityti daugiau

Labai dažnai, turimame sklype, žmonės nusprendžia užsiimti kita veikla nei tai reglamentuoja esama žemės sklypo paskirtis ar būdas...Skaityti daugiau

Žemės sklypų pertvarkymo būdas, kuomet vienas žemės sklypas padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų...Skaityti daugiau

Reikalingas Teritorijų planavimas?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt