Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Strateginio planavimo dokumentai

Teritorijų planavimas

Strateginis planavimas – apibrėžta sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus. Strateginis planavimas pasitarnauja, sistemingai bei kryptingai siekiant išsikeltų tikslų ir efektyviai paskirstant turimus išteklius. Strateginio planavimo procesas prasideda nuo misijos, vizijos ir tikslų iškėlimo. Šie trys elementai tampa pagrindu tolesniam strateginio planavimo procesui. Vizijoje dažnai konkrečiai įvardijamas laikotarpis, per kurį planuojama pasiekti tam tikrų rodiklių. Rengiant strateginius plėtros planus įvertinami galiojantys strateginiai dokumentai, atliekama esamos būklės analizė, įvardinant atskirų sričių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Tuomet nustatoma plėtros vizija ir strateginiai tikslai, sukuriamas strateginis priemonių planas, parengiama strateginio plėtros plano preliminari lėšų poreikio suvestinė.  

 

Reikalingi strateginio planavimo dokumentai?

Skambinkite - 8 657 71999

Rašykite - info@geometra.lt