Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

Kas yra geodeziniai matavimai

IMG 5212

 Kitaip tariant – žemės sklypų kadastriniai matavimai – tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas (LKS94 valstybinėje koordinačių sistemoje). Geodezinius matavimus būtina atlikti norint parduoti ar pirkti žemės sklypus, norint statytis pastatus, keičiant žemės sklypo paskirtį.

 

Geodezinių (kadastrinių) matavimų metu:

 

• nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai; be to nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims;

 

• koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, inžinieriniai tinklai, žemės naudmenų kontūrai;

 

• parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė;

 

• plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai;

 

• parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.