Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Kaip pakeisti žemės sklypo paskirtį

IMG 0222

 

Kada keičiama žemės sklypo paskirtis?

Norite pirkti sklypą ir nežinote, ar galėsite pakeisti sklypo paskirtį? Greičiausias būdas tai patikrinti – išnagrinėti savivaldybės bendrąjį planą. Jei sklypas patenka į urbanizuotą ar urbanizuojamą teritoriją (bendrajame plane pažymėta atitinkama spalva ir indeksu), vadinasi, sklypo paskirtį galėsite pakeisti, kitu atveju – ne. Šiaip ar taip, gali būti, kad be teritorijų planavimo specialistų ir atitinkamų institucijų pagalbos neišsiversite.

 

Primename, kad žemės sklypo paskirties keitimas būtinas, kai sklype norima vystyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas (Žemės naudojimo būdų turinio aprašas: https://goo.gl/O6b8Ml ). Dažniausiai žemės sklypo paskirtis keičiama iš žemės ūkio paskirties į kitą su tikslu statyti gyvenamuosius namus ar komercijai skirtus pastatus (Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis, LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priedas,https://goo.gl/FZkYdS). Žemės ūkio paskirties sklype galima statyti tik žemės ūkio veiklai, ūkininko sodybai ar kaimo turizmui skirtus pastatus. Kitais atvejais privaloma pakeisti žemės sklypo paskirtį.

 

Kokie dokumentai reikalingi keičiant sklypo paskirtį?

Jei turite įsigiję sklypą ir norite pakeisti jo paskirtį, o būsima paskirtis atitinka bendrąjį planą, nereikia rengti jokio papildomo teritorijų planavimo dokumento. Tuo tikslu turite kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu pakeisti žemės sklypo paskirtį. Prie prašymo reikia pridėti žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumento kopijas, žemės sklypo plano kopiją, statinių išdėstymo planą, ištrauką iš bendrojo plano ir kitus aktualius dokumentus (įgaliojimai, sutikimai ir t.t.). Savivaldybės administracija išnagrinės prašymą ir priims sprendimą dėl paskirties pakeitimo. Gautą sprendimą pateikus VĮ Registrų centrui bus pakeista žemės sklypo paskirtis.

 

 Kaip keičiama sklypo paskirtis?

Dažnai pasitaikantis atvejis – nuosavybės teisių atkūrimo metu suformuotas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurį sudaro dalis miško, dalis žemės ūkio veiklai naudojamos žemės ir dalis gyvenamais ir (ar) ūkiniais pastatais užstatytos žemės. Šiuo atveju rengiamas sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas ir esamas sklypas padalinamas į tris naujus sklypus: miškų ūkio, žemės ūkio ir kitos (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties sklypus. Patvirtinus projektą, kiekvienam naujai suformuotam sklypui turi būti atlikti kadastriniais matavimai, kurių pagrindu pakitimai įregistruojami VĮ Registrų centre.

 

Jeigu žemės sklypas priklauso keliems bendrasavininkams, prašymą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti gali pateikti vienas iš savininkų, o parengtą projektą turi suderinti visi žemės sklypo bendrasavininkai.

 

Būtina žinoti, kad, pakeitus sklypo paskirtį, keisis ir žemės sklypo rinkos vertė bei žemės mokesčio dydis. Sklypų savininkai, prieš keisdami žemės naudojimo paskirtį, turi įvertinti galimą žemės mokesčio padidėjimą.