Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Geodeziniai matavimai

Kokios ūkininko sodybos statybos sąlygos

Telšių projektas

 Norint statyti ūkininko sodybą būtina žinoti, kad tai galima daryti tik žemės sklype, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, ir kuris yra ne mažesnis kaip 0,5 hektaro. Žemės ūkio paskirties sklype galima statyti ūkininko sodybą ir kelis pagalbinio ūkio pastatus. Norint gauti leidimą statyti reikia būti ūkininku (tūrėti ūkininko pažymėjimą), taip pat turi būti parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio metu atliekamas ūkininko sodybos projektavimas, ūkininko sodybos formavimas ir ūkininko sodybos vietos parinkimas. Parengus kaimo plėtros projektą yra rengiamas vienbučio gyvenamojo namo-ūkininko sodybos projektas. Ūkininko sodyba ir vienbutis gyvenamasis namas yra tas pats, tačiau ūkininkui privalomas ir ūkinis pastatas.
Dokumentai, reikalingi kaimo plėtros žemėtvarkos projektui parengti:
• žemės sklypo registro pažymėjimas;
• žemės sklypo planas;
• ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas;
• savivaldybės, kurioje yra sklypas, teritorijų planavimo skyriaus išduotos planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti;
• topografinė sklypo nuotrauka, kuri turi būti ne senesnė nei 1 metų;
• pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus, išduota Registrų centro ne seniau nei prieš 1 mėnesį.
Šis projektas derinamas su savivaldybės administracija, melioracijos skyriumi, kelininkais, savivaldybės architektūros skyriumi, seniūnija ir sklypo kaimynais. Sklypo kaimynams išsiunčiami laiškai apie ketinimą steigti ūkininko sodybą. Jeigu tektų daryti kokius nors pakitimus, kurie turėtų įtakos kaimynams, reikėtų juos ir
informuoti, ir gauti jų raštišką sutikimą.