Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai
  • Geodeziniai matavimai

„Geometra“ vadovas išrinktas absolventų klubo „ASU Alumni“ valdybos nariu

 

 ASU ALUMNI

 Šių metų kovo mėnesio paskutiniąją savaitę įvyko visuotinis „ASU Alumni“ narių susirinkimas, kurio metu išrinkti valdybos nariai naujai dviejų metų kadencijai. Į valdybą renkami visų ASU fakultetų absolventų atstovai, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto atstovu išrinktas UAB „Geometra“ generalinis direktorius.

Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubas „ASU Alumni“, įkurtas 2008 m., vienija esamus ASU studentus, universitetą jau baigusius asmenis, taip pat fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su universitetu, ir pareiškusius norą priklausyti alumni klubui. Remiantis klubo Įstatais, nariai priimami valdybos nutarimu, klubo nariai turi teisę būti išrinkti valdybos nariais. UAB „Geometra“ vadovas „ASU Alumni“ nariu tapo 2015 metais, o šiais metais jau antrą kartą buvo išrinktas „ASU Alumni“ valdybos nariu atstovauti Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą.