Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Įgyvendintas 320 ha Nociūnų detaliojo plano projektas

 

UAB „Geometra“ laimėjusi Kėdainių rajono savivaldybės skelbtą viešąjį pirkimą baigė įgyvendinti 320 ha teritorijos Nociūnų detaliojo plano projektą, kuris 2020 m. kovo 26 dieną buvo patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.
Projekto parengimui, reikėjo atlikti topografinį planą, kurios dydis siekė – 372 ha.


Įgyvendintas svarbiausias detalaus plano uždavinys – detalizuojant Kėdainių raj. savivaldybės bendrąjį planą suplanuota Nociūno kaimo teritorija ir jo gyvenamųjų teritorijų 1 plėtros zona.


Parengus Detaliuoju planu pasiekta:
1. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
2. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
3. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.