Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Teritorijų planavimas
  • Kadastriniai matavimai

Laimėtas konkursas įgyvendinti gyvenamojo kvartalo Šalčininkuose detalųjį planą

2014 m. pabaigoje „Geometra“ pradėjo įgyvendinti dešimt mėnesių truksiantį Šalčininkų miesto gyvenamojo rajono už Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos dataliojo plano parengimą. Planuojamas teritorijos plotas – apie 42 hektarai.

 

Detaliuoju planu bus detalizuojami Šalčininkų miesto bendrajame plane nustatyti teritorijų naudojimo privalomieji reikalavimai, užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentai, suplanuotas teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklas bei urbanistinė struktūra.

 

„Atliktas projektas leis optimaliai panaudoti teritoriją – ji bus pritaikyta visuomenės poreikiams. Be naudos miestui, šis projektas taip pat itin svarbus ir „Geometrai“ – tai pirmasis mūsų projektas, kuris bus rengiamas pagal nuo 2014 m. sausio 2 d. įsigaliojusias kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles“, – įspūdžiais dalinasi Klaipėdos skyriaus architektės.

 

Planuojama, kad projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. spalio mėn. Projektas atliekamas laimėjus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos skelbtą viešąjį konkursą.

 

„Geometra“ jau yra rengusi panašių projektų. Vienas jų – Radviliškio miesto šiaurės rytinės dalies teritorijos detalusis planas, kurio teritorijos plotas siekė 117 ha. Teritorija, kaip ir dabartinis projektas, buvo mažai apstatyta, tad buvo suplanuoti ištisi kvartalai gyvenamųjų namų statybai, suformuotos poilsio zonos, komunikacijų ir susisiekimo koridoriai, tokiu būdu teritoriją pritaikant gyventojų poreikiams.