Domina mūsų paslaugos ? Gaukite pasiūlymą per vieną valandą ! Gauti pasiūlymą
PROFESIONALAI
  • Geodeziniai matavimai
  • Kadastriniai matavimai
  • Teritorijų planavimas

Įgyvendintas kadastrinių matavimų projektas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne

 

 

 

 

2015 m. pabaigoje „Geometra“ sėkmingai įgyvendino Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų rengimo projektą Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, esančioje Šiaulių r. sav. Jurgėliškių kaime.

 

Projekto metu buvo atlikti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų MBA pastato, atliekų brandinimo aikštelės, biofiltro ir kitų inžinerinių statinių bei tinklų, esančių beveik 6000 kv. m. bendro ploto sąvartyno teritorijoje, kadastriniai matavimai.

 

„Sukaupta „Geometros“ komandos patirtis šiame projekte buvo reikšminga ir reikalinga, siekiant nustatyti šių įrenginių paskirtį ir kategoriją bei nekilnojamojo daikto formavimo būdą. Pastatas itin įdomus savo struktūra – objektą sudarė įvairių paskirčių statiniai ir inžineriniai tinklai, tad atliekant šio objekto kadastrinius matavimus prisidėjo visa Kauno kadastro skyriaus komanda“, – sako Aušrinė Kazickienė, „Geometros“ Kadastro skyriaus vadovė.

 

 

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai skirti atskirti bioskaidžias atliekas nuo bendrojo atliekų srauto, patenkančio iš regiono į sąvartyną. Planuojama, kad po rūšiavimo likusios atliekos bus panaudotos energijai išgauti, o po bioskaidžių atliekų apdorojimo susidaręs techninis kompostas bus naudojamas sąvartyno sluoksnių perdengimams ir kaupo uždengimui. Numatoma, kad naudojant įrenginius į sąvartyną pateks du kartus mažesnis atliekų kiekis.